Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_site_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_site_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_my_items' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_my_items' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_user_masters' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_user_masters' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_property_categories' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_property_categories' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_clients' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_clients' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_languages' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_languages' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_my_item_keywords' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_my_item_keywords' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_board_item_relations' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_board_item_relations' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_summybox_boards' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_summybox_boards' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Summy | מג'יק

תמליל הסיכום

תעודת זהות
חברת מג'יק, היא חלק מקבוצת החברות "פורמולה", שכוללת את מטריקס וסאפיינס (Sapiens), ונשלטת על ידי חברת אסקו הפולנית (Asseco) , שמחזיקה בקצת יותר מ-25 אחוזים מהחברה.

החברה משמשת כספקית של שירותי פיתוח אפליקציות, פלטפורמות לשילוב תהליכים עסקיים, פתרונות תוכנה אנכיים ושירותים מקצועיים נוספים שקשורים לתחום טכנולוגיות מידע, גם במיקור חוץ. טכנולוגיית התוכנה של החברה משמשת את הלקוחות של החברה לפיתוח, פריסה, שילוב והטמעה של מערכות תוכנה מתקדמות, שמותקנות בבית העסק של הלקוח, במובייל או בענן.

את החברה מוביל המנכ"ל גיא ברנשטיין החל משנת 2010. ברנשטיין הוא גם מנכ"ל קבוצת פורמולה. לפני שהצטרף לחברה, כיהן ברנשטיין כמנהל בכיר בפירמת רואי החשבון - קוסט פורר גבאי את קסירר
מקבוצת ארנסט-אנד-יאנג העולמית.

סטטוס בורסאי
מג'יק היא חברה דואלית. היא נסחרת גם בבורסה בתל-אביב וגם בנאסדק שבארה"ב, ונכון לנובמבר 2019 שווי השוק שלה עומד על כ- 490 מיליון דולר. ב-2018 הכניסה החברה כ-284 מיליון דולר כש כ- 80% מתוכם הן הכנסות חוזרות שמקורן בהסכמים ארוכי טווח. במחצית הראשונה של 2019 הכניסה החברה כ-149 מיליון דולר, והתחזית לשנה המלאה צופה כי סך ההכנסות ינועו בין 313 ל -319 מיליון דולר. החל משנת 2012 מג'יק מקפידה בעקביות לחלק למשקיעים דיבידנדים בהיקף שמגיע עד 75% מהרווח הנקי השנתי.


מג'יק פועלת בשני מגזרים עיקריים:

  • פתרונות תוכנה ושירותים מקצועיים בתחום טכנולוגיות המידע.
  • ושירותים המקצועיים, שבמסגרתם מג'יק מציעה שירותי תמיכה בתחומי תכנון ומסירה של תשתיות, פיתוח אפליקציות, שירותי תכנון והטמעה של טכנולוגיות ושירותי תקשורת ופתרונות תקשורת ייחודיים.

לחברה יש למעלה מ-3000 לקוחות ברחבי העולם. בין הלקוחות אפשר למצוא חברות בינלאומיות וחברות Fortune-1000 כמו טבע, מיקרוסופט, אמדוקס, קוקה קולה ועוד.

בערך 48% מהלקוחות של מג'יק הן חברות בארה"ב וקנדה, 37% מישראל והיתר מאירופה ומיעדים אחרים בעולם.

אסטרטגיית הצמיחה של מג'יק מבוססת על פיתוחי תוכנה ייחודיים, צמיחה עם לקוחות קיימים וחדשים ורכישות של חברות בתחומים משלימים ומשיקים לתחומי הפעילות שלה. במהלך העשור האחרון בלבד, מגי'ק רכשה כ-25 חברות שונות.

הסקירה אינה מהווה ייעוץ השקעות ואינה מהווה הזמנה לרכישת או מכירת ניירות ערך ונכסים פיננסים. אין לראות בסקירה משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בה או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים.

Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]