Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_site_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_site_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_my_items' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_my_items' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_user_masters' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_user_masters' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_property_categories' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_property_categories' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_clients' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_clients' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_languages' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_languages' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_my_item_keywords' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_my_item_keywords' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_board_item_relations' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_board_item_relations' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_summybox_boards' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_summybox_boards' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Summy | נייר חדרה

תמליל הסיכום

חברת נייר חדרה הוקמה ב-1951 ונסחרת בבורסה בת"א משנת 1959. החברה פועלת גם באופן ישיר וגם באמצעות מספר חברות בנות בשלושה מגזרים עיקריים:
• שירותי איסוף, עיבוד ומיחזור של פסולת קרטון ונייר.
• ייצור ומכירה של גלילי קרטון ממוחזרים.
• וייצור אריזות מקרטון גלי ומנייר.

מדובר בשלושה תחומים שקשורים זה לזה ולכן החברות בקבוצת נייר חדרה פועלות בשיתוף פעולה הדוק ביניהן – כשכל אחת מהן אחראית על שלב אחר בשרשרת הערך של ייצור מוצרי אריזה מקרטון ממוחזר. בנוסף לאלה, נייר חדרה גם עוסקת בייצור ושיווק של "ניירות לבנים" שאנחנו מכירים מהמשרד, המשמשים אותנו לכתיבה והדפסה, וגם בשיווק של ציוד משרדי לעסקים וחברות.

החברות שבבעלות הקבוצה כוללות את חברת "אמניר תעשיות מיחזור" – שהיא החברה הגדולה בישראל לאיסוף, מיון ועיבוד של נייר ממוחזר, את חברת "נייר חדרה – ניירות אריזה ומיחזור", שמייצרת גלילי נייר ממוחזרים לקרטון, ואת חברת "כרמל-פרנקל" שמייצרת אריזות מוצרים מקרטון לתעשייה, לחקלאות, למזון, לחברות פארמה וקוסמטיקה ואפילו לחברות היי-טק.

נייר חדרה מגדירה את עצמה כחלוצה ביישום עיקרון הכלכלה המעגלית בישראל. המעגל מתחיל כשחברת אמניר אוספת את פסולת הקרטון ומעבדת אותה. פסולת הקרטון המעובדת משמשת את מפעל הנייר לייצור גלילי נייר ממוחזר לקרטון, וגלילי הנייר האלה, הם חומר גלם עיקרי בפעילותה של כרמל-פרנקל בייצור אריזות קרטון גלי. לבסוף, אותן אריזות קרטון גלי נאספות חזרה, לאחר השימוש, על ידי אמניר כפסולת קרטון ומעובדות שוב, וכך - חזרנו לתחילת המעגל.

זוג החברות הנוספות בקבוצה הן "גרפיטי", שמשווקת ציוד משרדי ונייר, וחברת "נייר חדרה - ניירות כתיבה והדפסה", שמייצרת ומייבאת נייר כתיבה, נייר מצופה וניירות מיוחדים נוספים שלא מיוצרים בקבוצה ומשלימים את סל המוצרים שלה.

בואו נדבר קצת על הבורסה.
החל מאוגוסט 2015, בעלת השליטה בנייר חדרה היא קרן ההשקעות "פימי 5" (FIMI) אותה מנהל ישי דוידי, הקרן מחזיקה בכ-60% ממניות החברה. נכון לדצמבר 2019 החברה נסחרת בבורסה בשווי שוק של כ-965 מיליון ש"ח. מדובר בשווי נמוך משמעותית לעומת פברואר האחרון, שבו הגיע שווי החברה לשיא של 1.95 מיליארד ש"ח. למעשה, במהלך 2019, הגיעה החברה גם לשווי הגבוה ביותר ב-3 השנים האחרונות, וגם לשווי הנמוך ביותר – כשבסיום יום המסחר בתאריך ה- 4.12.19 עמד שווי החברה על כ-823 מיליון ש"ח בלבד.

מעניין לציין שהביקוש בעולם לפסולת קרטון, שמשמשת כחומר גלם לאריזות קרטון והעובדה שהיא ניתנת לשינוע באופן כלכלי למדי, מייצרים יחד שוק עולמי פעיל מאד לפסולת הקרטון. מה שמאפשר לנייר חדרה לייצא מדי פעם פסולת שלא משמשת את החברה לייצור, או לייבא פסולת קרטון ולגוון את מקורות האיסוף שלה. מדינות שבהן רמת הצריכה ושיעור האיסוף גבוהים כמו ארה"ב ומערב אירופה ועומדים על למעלה מ- 70% מהשימוש, מייצאות פסולת קרטון למדינות שבהן מייצרים ואורזים מוצרים ורמת הצריכה והמיחזור בהן נמוכה, כמו תורכיה וסין.

בתקופה האחרונה, ירדו מחירי פסולת הקרטון בעולם, אחרי שבשנת 2017 הטילה ממשלת סין מגבלות רגולטוריות, שצמצמו משמעותית את יבוא פסולת הנייר והקרטון למדינה. באופן הזה, סין, שהיא אחת הצרכניות הגדולות בעולם של פסולת קרטון – גרמה להגדלת ההיצע העולמי ולירידה במחירי פסולת הקרטון והנייר בעולם.

לעומת זאת, הביקוש לגלילי נייר לקרטון ומוצרי אריזה מקרטון עולה בשנים האחרונות, בגלל הצמיחה בעולם הקניות המקוונות, ה- E-commerce. מגמה הזו צפויה להמשיך ואפילו לגדול באופן משמעותי בשנים הבאות.

Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]