Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_site_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_site_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_my_items' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_my_items' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_user_masters' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_user_masters' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_property_categories' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_property_categories' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_clients' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_clients' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_languages' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_languages' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_my_item_keywords' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_my_item_keywords' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_board_item_relations' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_board_item_relations' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_summybox_boards' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_summybox_boards' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Summy | אס. אר. אקורד
סיכמנו לכם -
אס. אר. אקורד

תמליל הסיכום

חברת אס. אר. אקורד נוסדה באפריל 1991 והתחילה את הדרך בבורסה בתל-אביב כבר בשנת 1993. בעל השליטה בחברה מאז יולי 2014 הוא עדי צים, שמחזיק בכ-65% ממניות החברה - חלק באופן ישיר וחלק באמצעות חברות שבבעלותו.

החל מנובמבר 2014, פעילות החברה מתמקדת בשוק האשראי החוץ בנקאי - שוק שצומח בצורה משמעותית בשנים האחרונות. הפעילות נעשית בעיקר באמצעות מסחר בשיקים דחויים של לקוחות החברה, מסחר בשיקים דחויים של צדדי ג' או שיקים עצמאיים. מסחר בשיק דחוי או בשמו הרשמי – "ממסר" דחוי, הוא בעצם עסקת "המרה", שבה אס. אר. אקורד רוכשת את השיקים הדחויים שנמסרו כתשלום ללקוח, שמסב אותם לפקודת אס. אר. אקורד, ובתמורה הלקוחות מקבלים את הערך הכספי של השיקים הדחויים בניכוי עמלה על התקופה שנותרה עד מועד הפירעון של השיק.

חברת אס. אר. אקורד מקפידה לבצע בדיקות שונות ללקוחות החדשים והקיימים שלה, כדי לבחון את היציבות הפיננסית שלהם: היא אוספת נתונים מחברות מתמחות, ממאגר נתונים פנימי, מהלקוח עצמו וממקורות נוספים. החברה גם דואגת לקבל בטחונות מהלקוח, כמו: ערבויות אישיות, שטרי חוב, אגרת חוב, המחאת זכות, שיעבוד נכסים או זכויות שכוללות לפעמים שעבוד נכסי נדל"ן, כלי-רכב, ציוד הנדסי, חפצי ערך וחשבונות בנק. בביטחונות האלה היא משתמשת כדי להקטין את הסיכון של החברה, למקרה של חדלות פירעון של הלקוח או קשיים בעמידה בהתחייבויותיו מסיבות שונות.

אחרי שהחברה מסיימת את תהליכי הבדיקה של הלקוח ומחליטה להעמיד לזכותו אשראי, היא מעבירה את הכספים ללקוח באחת מ-3 דרכים: בשיק מזומן לפקודתו, העברה בנקאית או מזומן. הגמישות בסוגי הביטחונות, הזמינות והזריזות בבדיקת הלקוח ואפשרויות העברת הכספים - מאפשרים לחברה לעזור להרבה לקוחות יחסית לגופי אשראי אחרים בשוק, שמתנהלים באופן גמיש פחות ועובדים תחת מגבלות.

בואו נדבר קצת על השוק והסביבה העסקית
תחום האשראי החוץ בנקאי הוא חלק בלתי נפרד מפתרונות המימון שקיימים במשק. ספקי השירות העיקריים בתחום הם המערכת הבנקאית, חברות כרטיסי האשראי וגופי מימון חוץ-בנקאיים. שוק האשראי החוץ-בנקאי מאפשר לעסקים שלא תמיד יכולים או רוצים לקבל אשראי מהבנק או מחברות האשראי, לקבל יחסית בקלות את האשראי שהם זקוקים לו ולפתח את הפעילות העסקית שלהם מהר יותר.

יש לא מעט חוקים שאוכפים את התחום הזה בארץ ובעולם, ובשנים האחרונות אפילו קיימת מגמה של הקשחת הרגולציה. בעיקר בגלל המשברים הפיננסיים שקרו העולם בעשור האחרון וההתפתחויות בתחום הפיננסי. למרות זאת, יש רצון של המחוקקים לעודד את התחרות בשוק האשראי הישראלי ולהסדיר את ענף האשראי החוץ-בנקאי.

יש כמה סיבות שגורמות לאשראי החוץ בנקאי להיות רלוונטי ואטרקטיבי יותר מתמיד עבור לקוחות:

• שינויים רגולטורים ורפורמות בענף הבנקאות והפיננסיים הישראלי בשנים האחרונות הובילו לסגירה של מסגרות האוברדרפט בבנקים, מה שמוביל לגביית ריבית גבוהה מלקוחות שנכנסים למינוס.

• החקיקה על צמצום השימוש במזומן וחקיקות נוספות במערכת הבנקאות מחזקות גם כן את האשראי החוץ בנקאי.

• בנוסף לאלה, האשראי החוץ בנקאי מאפשר בחלק מהמקרים תנאים נוחים יותר מהתנאים שמאפשרים הבנקים למשקי בית ולעסקים הקטנים.

בואו נדבר קצת על בורסה
אס. אר. אקורד צמחה בשנים האחרונות באופן משמעותי ונכון לינואר 2020 היא נסחרת בשווי של כ- 885 מיליון ש"ח. ב-2018 סך הכנסות החברה גדלו בכ- 39% לעומת 2017 והסתכמו בסך של כ- 69 מיליון ש"ח. גם הרווח של החברה לפני מסים גדל בשנת 2018 בכ- 72% לעומת שנת 2017 והסתכם לסך של כ- 45 מיליון ש"ח.

במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2019 סיימה החברה עם הכנסות בהיקף של 81 מיליון ש"ח – יותר מההכנסות שייצרה החברה בכל שנת 2018 ושיפור נוסף של כ- 68% ביחס לתקופה המקבילה ב-2018, שאותה החברה סיימה עם הכנסות של 48 מיליון ש"ח בלבד.

מעניין לדעת ש:
בסוף חודש אוקטובר 2019 השקיעה באס. אר. אקורד קרן ההשקעות הפרטית A.M.I Opportunities Fund, מבית אייפקס שמובילה זהבית כהן. ההשקעה, אשר כללה אופציות לרכישת מניות נוספות שיקנו לקרן החזקה של 20% בחברה, כנראה עוררה עניין אצל המשקיעים המוסדיים ולאחריה השקיעו בחברה גם קרן ההשקעות נוקד (Noked) של רועי ורמוס (Vermos), ילין (Yelin) לפידות והראל. הההשקעה הראשונית של הקרן של אייפקס בוצעה במחיר של 45 שקלים למניה, וחודשיים וחצי בלבד אחרי שבוצעה היא הספיקה כבר ליצור לאייפקס רווח (על הנייר) של למעלה מ-50%!

Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]