Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_site_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_site_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_my_items' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_my_items' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_user_masters' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_user_masters' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_property_categories' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_property_categories' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_clients' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_clients' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_languages' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_languages' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_my_item_keywords' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_my_item_keywords' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_board_item_relations' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_board_item_relations' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_summybox_boards' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_summybox_boards' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Summy | כניסה לתפקיד- הטיפים של הילה מזור למנהל הנכנס
סיכמנו לכם -
כניסה לתפקיד- הטיפים של הילה מזור למנהל הנכנס

תמליל הסיכום

כניסה לתפקיד הוא תהליך מנהיגותי שיש לנהלו. זהו שלב ראשוני בתפקיד שיש לו השלכות רחבות על מעמדו של המנהל או המנהלת הנכנסים לתפקיד.
העקרונות לפעולה בכניסה לתפקיד הם לרוב ברורים ומובנים מאליהם, ועדיין, מנהלים לעיתים "נופלים", עושים טעויות ולא תמיד מודעים לכך.
בהמשך לפרסום של שבוע שעבר, לפניכם טיפים או כלים מומלצים לכניסה לתפקיד.

איך מתחילים? מתחילים מסוף מעשה במחשבה תחילה -
הכניסה לתפקיד לא מתחילה עם האיוש הרשמי, היא מתחילה עוד קודם לכן בתהליך למידה והכנה.
בין אם הוגדר זמן חפיפה ובין אם לא, הקדישו זמן לקריאת חומרים, פגישות הכנה ותהליך הכנה שיביא אותכם לסביבת התפקיד שאותה אתם כבר מכירים, לפחות הכרות שטחית.

הטיפ השני אומר שאין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני-
שיחת הפתיחה היא המופע המנהיגותי הראשון שלכם, לכן יש להיערך ולתכנן בצורה מדוייקת את המסרים החשובים.
שימו לב שלא להעמיס בפרטי פרטים, אנשים במילא לא יזכרו את הכל, הדגישו את הדברים החשובים באמת.
מומלץ לערוך חזרה לשיחה בפני גורם חיצוני ולקבל פידבק.
אנשים יזכרו את ה*איך* ופחות את ה*מה*, ולכן שפת הגוף, הכריזמה ואופן העברת התכנים הם שקריטיים להצלחה ולא פחות חשובים מהתוכן עצמו.

הטיפ השלישי עוסק בביטול או בהקטנת המנהל או המנהלת הקודמים בתפקיד, או במילים אחרות, כבדו את העשייה הקיימת -
אנשים יעריכו ויתחברו אליכם אם תמצאו את נקודות החיבור לעשייה שכבר קיימת טרם כניסתכם לתפקיד.
העריכו את מה שבעיניכם ראוי להערכה,
גם אם תרצו לשנות ו*זה לגיטימי שתרצו לשנות*, בשביל זה באתם, אל תעשו זאת תוך כדי זלזול או הקטנת קודמיכם בתפקיד.
זיכרו שייתכן וישנם אנשים שהיו מחוברים למנהלי העבר ופעולה כזו רק תרחיק אותם מכם.

הגדירו לעצמכם תקופת למידה -
תקופה קצרה.. ולא.. לא מאה ימי חסד, בעולם של היום מאה ימים הם המון זמן.
הגדירו מספר ימים להכיר, ללמוד ולהמשיך את המנגנונים הקיימים על מנת לאפשר לעצמכם להבין טוב יותר מה ברצונכם לשמר ומה לשנות.

אז דיברנו על סוף מעשה במחשבה תחילה, חשיבות הרושם הראשוני ושיחת הפתיחה, ביטול או הקטנת המנהלים הקודמים והגדרת תקופת למידה.

הטיפ החמישי עוסק בהתייעצות וזהירות -
בתקופת כניסה לתפקיד אנחנו חסרים בידע ובניסיון, לכן זו תקופה רגישה.
היו מעט יותר זהירים, רדו לפרטים, לימדו לעומק לפני שאתם מקבלים החלטות ומיצאו את הגורמים המתאימים עמם נכון לכם להתייעץ.

הגדירו זמן להכרות ולבניית הקשר הבינאישי -
הנטייה הראשונה והבסיסית שלנו בכניסה לתפקיד היא להוכיח ולהביא השגים ותוצאות מהירות. אך אלו יאחרו להגיע אם לא נדאג לממשק הבינאישי ולקשר עם האנשים.
תכננו זמן לשיחות פתיחה, שיחות הכרות, פעילויות גיבוש, שיחות מסדרון ותצפיות על אירועים ופעילויות על מנת להתחבר לאנשים, להרגיש אותם, להכיר אותם מקרוב.

עירכו תחקיר או עיבוד עצמי וקבוצתי -
כניסה לתפקיד הוא הזמן לבנות את האמון עם האנשים מכיוון שאם האמון ייפגע, יהיה קשה מאוד (ואולי בלתי אפשרי) לתקן. ניתן לבנות את מערכות היחסים דרך עידוד לפתיחות בעיבוד אישי, שיתוף בצוות של העיבוד ועידוד אחרים לערוך תחקיר על הפעילויות וההתנהלות של כלל בעלי התפקידים.
היכולות *שלכם* להודות בטעויות ולקבל פידבק לשיפור ולשימור הן יכולות משמעותיות שיאפשרו אוירה פתוחה, כנה ומלמדת, בהנחה והמיקוד בתהליך הוא למידה ולא עונש על טעויות.

היו עקביים בעקרונות ובערכים המובילים -
תקופת כניסה לתפקיד חושפת את העקרונות והערכים המובילים שלכם, על פיהם האחרים ידעו להתאים את עצמם לרף הדרישות או הציפיות שתעמידו בפניהם. הקפידו להיות עקביים ולא לשגע את האנשים בהחלטות. הסבירו את עצמכם וודאו שהדרך קדימה ברורה- גם לכם וגם לאחרים.

ומה נשאר אחרי כל זה- לאחל בהצלחה ולקוות לכניסה חלקה ומהירה לתפקידים.

Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]