Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_site_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_site_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_my_items' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_my_items' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_user_masters' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_user_masters' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_property_categories' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_property_categories' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_clients' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_clients' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_languages' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_languages' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_my_item_keywords' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_my_item_keywords' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_board_item_relations' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_board_item_relations' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_summybox_boards' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_summybox_boards' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Summy | Summurai לעולם הידע וההדרכה הפנים ארגוניים
סיכמנו לכם -
Summurai לעולם הידע וההדרכה הפנים ארגוניים

תמליל הסיכום

לכל עובד רציני ומקצועי בארגון יש צורך להישאר מעודכן, להיחשף למגמות, לרכוש ידע וכלים בתחום שלו שיעזרו להיות עובד טוב יותר. אבל כולנו יודעים שלעובדים בארגון אין זמן פנוי. הנה דוגמה אחת מטרידה במיוחד - מחקרים בעולם הרפואה מראים באופן חד-משמעי שרופאים פשוט לא מצליחים למצוא זמן להתעדכן בחידושים האחרונים בעולם הרפואה.

Summurai מציעה לארגונים הזדמנות ליצור ערוץ תוכן פנים ארגוני שבמסגרתו יישלחו לעובדים שלכם סיכומי המאמרים העדכניים, הטובים והרלוונטיים ביותר מהרשת. התקצירים הקוליים (והטקסטואליים) יישלחו לעובדים ישירות לנייד בהודעת SMS, וואטסאפ או בפורמט "סטנדרטי יותר" דרך מייל.

ממשקי התוכן יהיו ממותגים עם שם הארגון, כדי לחדד ולהדגיש את העובדה שהתוכן הזה הוא חלק מהערך הייחודי של המעסיק לעובדים.

מנהלי משאבי האנוש, מנהלי הרווחה או המנהלים המקצועיים יוכלו להגדיר ולהנחות גם את המינון של התוכן, וגם את האופי של התכנים. הארגון יוכל לבחור את התכנים מתוך מאגר התכנים שאנחנו יוצרים או להוסיף סיכומים למאמרים שנציגי הארגון ייבחרו בעצמם, ואפילו -לתת לעובדים את האפשרות להמליץ על תוכן שהם חושבים שיכול להועיל לשאר העובדים.

את תקצירי התוכן אפשר יהיה לחלק לתחומים – כמו מיומנויות ניהול רכות, ניהול עובדים, ניהול זמן, מגמות בתעשייה או קטגוריות אחרות שהארגון יבחר.

ואם כבר יצרנו ערוץ תקשורת פנים ארגוני, נוכל להשתמש בערוץ הזה גם לטובת שליחת עדכוני הנהלה כמו דבר המנכ"לית לסיכום הרבעון, או לשליחה של עדכונים והנחיות כמו הסברים לגבי תהליך הערכת העובדים השנתי, כדי לחסוך מאמצי הסברה והדרכה שמבזבזים לכולם זמן יקר.

אם בא לכם לטעום ולהרגיש – נשמח ליצור פלייליסט כזה לדוגמה, כדי שתוכלו להפעיל אותו ולהעביר בין מקבלי ההחלטות כבר מחר בבוקר.

Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]