Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_site_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_site_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_my_items' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_my_items' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_user_masters' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_user_masters' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_property_categories' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_property_categories' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_clients' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_clients' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_languages' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_languages' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_my_item_keywords' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_my_item_keywords' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_board_item_relations' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_board_item_relations' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_summybox_boards' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_summaryt_summary_summybox_boards' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Summy | ברוכים הבאים לעולם של תוכן קצר
סיכמנו לכם -
ברוכים הבאים לעולם של תוכן קצר

תמליל הסיכום

טוויטר הגיעו לעולם ב-2006 ופתחו את הדלת לעולם של תוכן מצומצם עם הגבלת המסרים ל-140 תווים.
Vine הצטרפו למשחק ב-2012 עם קטעי וידאו מוגבלים לאורך של 6 שניות. פוסטים בפייסבוק בני 85 תווים או פחות יופיעו עם פונט מוגדל, הוידאו באינסטגרם מוגבל ל-15 שניות, והסטוריז בפייסבוק מוגבלים ל-20 שניות.

מחפשים תוכן מעמיק? ההרצאות של טד תוכננו במקור ל-18 דקות, אבל בשנים האחרונות הבינו בטד ש-18 דקות זה נצח בעולם של היום וקיצרו את ההרצאות ל-5 דקות. גם הלמידה משתנה ומונחים כמו Micro learning – למידה בחתיכות קטנות לאורך זמן – תופסת מקום משמעותי.

דור ה-Y הביא לעולם תרבות של TL;DR – Too long didn’t read או אמ;לק – "ארוך מדי - לא קראתי", והודיעו לכולנו שאם לא נקצר ונדייק את התוכן, הם פשוט לא יהיו שם בצד השני.

אם נציץ לרגע בעולם הספרים הדיגיטליים – אחרי ההצלחה של Audible שהפכו את הספרים הכתובים לספרים קוליים, הופיעו מוצרים כמו Blinkist ו-Instaread שמציעים תקצירים קוליים לספרים, ומנסים להעביר את הרעיון המרכזי בספר בפחות מ-15 דקות, בהצלחה טובה יותר או פחות.

התוכן שבחרנו ב-Summurai מוכוון ל-3 דקות. הבחירה ב-3 דקות היא איזון בין היכולת להעמיק, לגעת בנקודה ולחפור בה ולא להסתפק באמירה שטחית, אבל להתמקד. המסר שלכם ארוך יותר? אולי יהיה נכון לפצל אותו ל-2 Summies. סושי. כבר אמרנו.

אבל ליצור תוכן קצר ששומר על איכות זה רחוק מלהיות קל. מארק טוויין כתב פעם – "אני מתנצל ששלחתי לך מכתב ארוך, לא היה לי זמן לקצר". יצירת תוכן קצר וממוקד קשה הרבה יותר מכתיבה של טקסטים ארוכים ומעייפים. זו בדיוק ההתמחות של הצוות של Summurai ונשמח לעזור לכם ליצור תוכן כזה ולאפשר למותג שלכם להיות מזוהה עם תוכן קל לעיכול עם ערך מוסף אדיר.

Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 323]